top of page

REF.: EU:n tietosuojauudistus (5/2018) /päivitetty 15.5.2020

 

 

 

 

TIETOSUOJA - viralliset selosteet

 

- TIETOSUOJALAUSUNTO

     - Rekisteritietojen käsittelyiden erilliset kuvaukset

- REKISTERISELOSTE

 

TIETOSUOJALAUSUNTO

Tmi By Hanna Kekäläinen kunnioittaa yksityisyyttäsi. Tässä tietosuojalausunnossa kerrotaan Tmi  By Hanna Kekäläinen -verkkosivujen tietosuojakäytännöistä, mm. millaisia tietoja kerätään ja seurataan, kuinka tietoja käytetään ja kenelle tiedot luovutetaan.

 

Hyväksyt lausunnon ehdot, kun käytät sivustoa. Mikäli et hyväksy ehtoja, ole hyvä ja lopeta sivuston käyttö.

 

Lausunnon käyttö

Tämän lausunnon ehtoja sovelletaan kaikkiin Tmi Hanna Kekäläisen ylläpitämiin verkkosivustoihin.


Mikäli menet tässä sivustossa olevan hyperlinkin kautta toiselle sivustolle, lue kyseisen sivuston tietosuojalausunto tai käyttöehdot ja varmista, että ymmärrät ja hyväksyt linkitetyn sivuston käyttöehdot.

 

Yleisten tietojen kerääminen
By Hanna Kekäläinen on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi, joten By Hanna Kekäläinen ei myy tai vaihda henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin. By Hanna Kekäläinen ei myy asiakastietoja ulkopuolisten tahojen mainonta- ja markkinointitarkoituksia varten.

By Hanna Kekäläinen kerää, käyttää tai luovuttaa ainoastaan henkilötietoja, joita tarvitaan tässä lausunnossa ilmoitettuihin tarkoituksiin ja By Hanna Kekäläinen säilyttää tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen näiden tarkoitusten täyttämiseksi.

Käyttäessäsi tätä sivustoa tiedostat ja hyväksyt henkilökohtaisten tunnistetietojesi keräämisen, käytön ja luovuttamisen tässä lausunnossa kuvattujen tarkoitusten mukaisesti.

By Hanna Kekäläinen saattaa seurata kokonaistilastoja ja yleistietoja sivuston käyttötavoista sekä muista sivustoon liittyvistä tiedoista.

 

Vierailijoiden tunnistus
Yleisesti ottaen voit käyttää sivustoa tiedonhakuun kertomatta By Hanna Kekäläinen -taholle kuka olet ja luovuttamatta tietoja omasta henkilöllisyydestäsi.


Kun By Hanna Kekäläinen tutkii kuinka ja milloin tätä sivustoa käytetään, se pystyy kehittämään niitä entistä paremmiksi. Mikäli et halua vastaanottaa evästeitä tai haluat, että sinulle ilmoitetaan niiden käytöstä, voit määrittää tämän internetselaimesi asetuksista, jos selaimen asetukset sen mahdollistavat.

Henkilötiedot - kerääminen, käyttö ja jakaminen
Jos sivustossa on kontaktointimahdollisuus, By Hanna Kekäläisen voi olla tarpeen kysyä sinulta henkilökohtaisia tunnistetietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. By Hanna Kekäläinen voi käyttää antamiasi tietoja pyyntöihisi vastaamiseen postitse, sähköpostitse tai puhelimitse. Lisäksi jos tilaat tuotteen, pyydät palvelua tai lähetät tietoja sivustoon, By Hanna Kekäläinen voi joutua ottamaan sinuun yhteyttä ja pyytämään tilauksen tai pyynnön täyttämiseen tarvittavia lisätietoja. By Hanna Kekäläinen pidättää oikeuden ottaa tuotteen tai palvelun tilaajaan yhteyttä puhelimitse, postitse tai sähköpostitse, jotta se voi määrittää, kuinka tyytyväinen olet kyseiseen tuotteeseen tai palveluun.

By Hanna Kekäläinen ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille ilman lupaasi, paitsi sen ollessa välttämätöntä tilauksen käsittelyn kannalta sekä pyyntöihisi tai tiedusteluihisi vastaamiseen tai By Hanna Kekäläinen, sen sivuston käyttäjien ja/tai suuren yleisön oikeuksien, omaisuuden ja/tai turvallisuuden turvaamiseen.

By Hanna Kekäläisellä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, säilyttää tällaisia tietoja By Hanna Kekäläisen tietokannoissa ja lisäksi muita nykyisen tai edellisen sivustovierailusi tietoja kohtuullisen ajanjakson ajan, joka ei ylitä säädöksiä tai rajoituksia, kiistojen ratkaisemista, ongelmien vianmääritystä ja By Hanna Kekäläisen laillisten oikeuksien ja tämän lausunnon ehtojen täytäntöönpanoa varten.

 

Tietojen käsittelyn kuvaukset

1.uutiskirje

Kuukausikirjeen tilaaja antaa suostumuksensa kirjeen lähettämiseksi hänen antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Tilaaja antaa By Hanna Kekäläiselle tätä tarkoitusta varten oman nimensä (tai nimimerkki) ja sähköpostiosoitteensa. Tilauksen voi tehdä suoraan By Hanna Kekäläisen  verkkosivuilta www.hannakekalainen.com tai www.treeoflife.fi , jolloin asiakkaan antamat tiedot tallentuvat suoraan  Wix.com –kotisivupalveluntarjoajan sovelluksessa By Hanna Kekäläisen kirjautumistunnusten alla olevaan asiakasosoitteistoon. Mikäli asiakas tilaa uutiskirjeen henkilökohtaisesti, kyseiset tiedot merkitään edellä mainittuun osoitteistoon Hanna Kekäläisen toimesta. Messuilla tai muissa tapahtumissa paperille annetut tiedot kirjataan myös käsin kyseiseen osoitteistoon edellä mainittujen henkilöiden toimesta. Tämän kirjaamisen jälkeen alkuperäiset paperilla olevat yhteystiedot hävitetään tuhoamalla ne. Uutiskirjettä varten annettuja yhteystietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

 

Varmuuskopiot ovat sähköisessä muodossa OneDrive-pilvipalvelussa olevalla osoitelistalla kahden salasanan takana sekä By Hanna Kekäläisen työkoneella kahden salasanan takana.

 

Omat tiedot saa nähtäväksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen byhannakekalainen@gmail.com ja lähetämme kuvakaappauksella pyytäjän tietonäkymän asiakasosoitteiston tiedoista.

 

Asiakkaan pyynnöstä tiedot poistetaan kokonaan Wix –sovelluksessa olevasta asiakasosoitteistosta. Tiedot poistetaan myös One Drive –pilvipalvelussa olevasta listasta ja paperinen varmuuskopio tuhotaan ja tulostetaan uusi, päivitetty lista, jossa asiakkaan tietoja ei enää ole näkyvissä.  

 

2.Sähköinen viesti By Hanna Kekäläisen kotisivuilta www.hannakekalainen.com tai www.treeoflife.fi  

Kotisivuilta lähetetty viesti saapuu sähköpostiosoitteeseen byhannakekalainen@gmail.com. Kyseistä sähköpostia pääsee lukemaan vain Hanna Kekäläinen. Viestissä näkyy asiakkaan siihen itse tallentamat yhteystiedot. Nämä tiedot jäävät näkyviin sähköpostipalvelimelle (gmail.com) sekä Wix –kotisivupalvelimella By Hanna Kekäläisen kahdella em. sivustolla kirjautumisen takana olevaan inboxiin. Asiakas voi pyytää tietojensa poistamista ja tällöin viestit deletoidaan pysyvästi.

3.Kursseille ja tapahtumiin ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittautuessa pyydetään nimi ja yhteystiedoiksi puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kotiosoite. Puhelinnumero on tarpeellinen, jotta mahdolliset äkilliset muutokset, esim. kurssin peruuntuminen tai muu muutos saadaan nopeasti tiedoksi osallistujalle. Sähköpostiosoite pyydetään, jotta kurssiin mahdollisesti liittyvät lisätiedot, materiaalit, kurssitodistukset ja muu mahdollinen informaatio saadaan toimitettua osallistujalle. Kotiosoite on tietona vapaaehtoinen, mutta tarpeellinen, mikäli osallistuja haluaa paperisen laskun tai osallistumistodistuksen tai muun materiaalin kirjepostina.

Kursseille osallistuvien tiedot ovat käytettävissä vain kurssin järjestävällä taholla eli By Hanna Kekäläisellä sekä muulla mahdollisella kouluttajalla. Tiedot ovat sähköisessä muodossa osallistujalistalla OneDrive –pilvipalvelussa sekä annettuna kouluttajalle. Kouluttajalle osallistujalista toimitetaan sähköpostilla tai paperitulosteena. Kouluttajalla on velvollisuus hävittää tiedot kurssin päätyttyä tai viimeistään, kun kaikki materiaalit on toimitettu ja maksut hoidettu.

Yhteystiedot säilytetään kurssin ajan ja kunnes kaikki kurssiin liittyvä materiaali on toimitettu perille ja maksut hoidettu.

Mikäli osallistuja haluaa tilata By Hanna Kekäläisen uutiskirjeen, käsitellään hänen tietojaan kuten kohdassa 1. uutiskirje.

Muussa tapauksessa osallistujan tiedot poistetaan kaikista listauksista, paitsi kirjanpidosta. Mikäli asiakas vaatii tiedot poistettavaksi myös kirjanpidon liitteistä, korvataan asiakaan nimi ja muut tiedot merkinnällä ”Osallistuja, pyytänyt tietonsa poistettavaksi”. Kurssille osallistuvan asiakkaan antamia yhteystietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

 

4. Ajanvaraus

Ajanvaraus sähköisesti: asiakas antaa nimensä, sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa. Näin hänelle voidaan vahvistaa varattu aika ja palvelu sekä ilmoittaa mahdollisista muutoksista. Tiedot näkyvät Wix –kotisivupalvelimen sähköisessä ajanvaraussovelluksessa ja siihen synkronoidussa Google Drive-kalenterissa. Asiakkaan pyynnöstä kaikki tiedot poistetaan palvelun tapahduttua ja maksujen tultua hoidetuksi.

Ajanvaraus henkilökohtaisesti: Asiakkaan nimi merkitään google kalenteriin (nimi ja puhelinnumero, muut tiedot mikäli siitä yhdessä erikseen sovitaan). Tiedot voidaan siirtää nimen ja palvelun osalta kirjanpitoon, minkä asiakas voi kieltää ja tällöin tulo merkitään kirjanpitoon nimeämällä toteutunut palvelu ja ”Asiakas, ei halua tietojaan näkyville”.

 

5.Maksutapahtuma

Käteismaksusta kirjoitetussa kuitissa näkyy vain asiakkaan nimi. IZettlen maksupäätteellä maksettaessa kuitti toimitetaan asiakkaan valinnan mukaisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla. Annetut tiedot jäävät maksupalvelun tarjoajan palvelimelle, mutta eivät ole muuten missään rekistereissä. IZettlen raportteihin tulostuu maksettu summa, palvelu ja maksajan nimi.

Tietojen luovuttaminen lain sitä edellyttäessä

Jos By Hanna Kekäläinen pakotetaan lain, oikeuden määräyksen tai muun oikeudellisen prosessin nojalla luovuttamaan henkilökohtaisia tietojasi oikeusistuimelle tai kolmannelle osapuolelle, By Hanna Kekäläinen yrittää ilmoittaa asiasta sinulle etukäteen antamiasi yhteystietoja käyttämällä. Valtuutat By Hanna Kekäläisen täten luovuttamaan henkilökohtaisia tietojasi edellä Henkilötiedot-kohdassa mainittuihin tarkoituksiin, kuten immateriaalioikeuksien loukkaamisen tutkimuksen tai muiden laittomien toimintojen tai sellaisten toimintojen yhteydessä, jotka voivat asettaa By Hanna Kekäläisen oikeudelliseen vastuuseen.

Suojaus

By Hanna Kekäläinen on panostanut taloudellisesti kohtuullisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on estää sivuston kautta By Hanna Kekäläiselle lähetettyjen henkilökohtaisten tietojen luvaton tai asiaton käyttö.

 

Muutokset lausuntoon

By Hanna Kekäläinen voi muuttaa tätä tietosuojalausuntoa tai muuttaa, muokata tai evätä pääsyn sivustoon tai sivuston sisältämiin tietoihin milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. By Hanna Kekäläinen ilmoittaa tiedoksesi yllä tämän tietosuojalausunnon version voimaanastumispäivän. Jos By Hanna Kekäläinen tekee tähän sivuston tietosuojalausuntoon muutoksia, jotka muuttavat By Hanna Kekäläiselle tässä sivustossa luovuttamiesi henkilökohtaisten tunnistetietojen käsittelyä tai käyttöä konkreettisella ja haitallisella tavalla, By Hanna Kekäläinen julkaisee ilmoituksen muutoksesta tässä sivustossa. 

Takaisin sivun yläosaan

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjät

Tmi By Hanna kekäläinen

y-tunnus 3015429-7

Hagelstamintie 17L

01520 Vantaa

Rekisterin nimi

By Hanna Kekäläisen asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on asiakasyhteydenpito, asiakas- ja kauppasuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä käyttö tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä puitteissa. Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä. Näiden asiakastiedot yhdessä muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:

 

1) Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli ja henkilötunnus. Yritys-, yhdistys- ja yhteisöasiakkailta lisäksi yrityksen nimi ja Y-tunnus.

2) Mahdollisesti asiakkaan ilmoittamat kiinnostuksen kohteet, talouden taustatiedot ja muut asiakaskohtaiset lisätiedot. 

3) Mahdollinen suostumus lähettää asiakkaalle suoramarkkinointia.

4) Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

5) Palveluun kirjautumiseen vaadittavat tunnisteet.

6) Mahdolliseen kanta-asiakasohjelmaan liittyvät tiedot asiakaskohtaiset tiedot: jäsenyystaso, ostokertymä, kerätyt, käytetyt ja käytettävissä olevat pisteet, asiakkaan erityistoiveet.

 

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä. Tiedot toimitetaan pyynnöstä noin viikon, viimeistään kuuauden kuluessa pyynnöstä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas rekisteröityy palveluun, tilaa suoramarkkinointia tai tekee ostoksen.

 

Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointi) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

 

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää By Hanna Kekäläisen käyttäjätunnusten käyttöoikeuksia. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin ja edellyttää henkilökohtaisten käyttäjätunnusten käyttöä. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot ovat vain nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Laitteet on suojattu virustorjuntaohjelmilla.

 

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Takaisin sivun yläosaan

 

 

REF .: EU Data Protection Reform (5/2018) / updated 15.5.2020

 

 

 

 

DATA PROTECTION - official statements

 

- DATA PROTECTION OPINION

     - Separate descriptions of registry data processing

- REGISTER REPORT

 

PRIVACY STATEMENT

 

Tmi By Hanna Kekäläinen respects your privacy. This privacy statement describes the privacy practices of the Tmi By Hanna Kekäläinen website, e.g. what information is collected and monitored, how the information is used and to whom the information is disclosed.

 

You agree to the terms of the statement by using the Site. If you do not agree to the terms, please stop using the site.

 

Use of the opinion

The terms of this statement apply to all websites maintained by Tmi Hanna Kekäläinen.

 

If you go to another site via a hyperlink on this site, please read that site's privacy statement or terms of use and make sure you understand and agree to the terms of use of the linked site.

 

Collection of general information

By Hanna Kekäläinen is committed to protecting your privacy, so By Hanna Kekäläinen does not sell or exchange your personal information to third parties for marketing purposes. By Hanna Kekäläinen does not sell customer data for third-party advertising and marketing purposes.

 

By Hanna Kekäläinen collects, uses or discloses only personal information that is necessary for the purposes stated in this statement, and By Hanna Kekäläinen retains the information only for as long as is necessary to fulfill those purposes.

 

By using this site, you acknowledge and agree to the collection, use and disclosure of your personally identifiable information for the purposes described in this statement.

 

By Hanna Kekäläinen may monitor overall statistics and general information about the use of the site and other information related to the site.

 

Visitor identification

In general, you can use the site to search for information without telling By Hanna Kekäläinen who you are and without disclosing information about your own identity.

 

When By Hanna Kekäläinen researches how and when this site is used, it will be able to develop them even better. If you do not want to receive cookies or want to be notified about their use, you can configure this in your internet browser settings, if your browser settings allow it.

 

Personal information - collection, use and sharing

If the website has contact information, By Hanna Kekäläinen may need to ask you for personal identification information, such as name, address, e-mail address and telephone number. By Hanna Kekäläinen may use the information you provide to respond to your requests by mail, e-mail or telephone. In addition, if you order a product, request a service or submit information to the site, By Hanna Kekäläinen may need to contact you and request additional information necessary to fulfill the order or request. By Hanna Kekäläinen reserves the right to contact the subscriber of a product or service by phone, post or e-mail so that it can determine how satisfied you are with that product or service.

 

By Hanna Kekäläinen will not disclose information to third parties without your permission, except as necessary to process the order and respond to your requests or inquiries or to protect the rights, property and / or safety of By Hanna Kekäläinen, its site users and / or the general public.

 

By Hanna Kekäläinen has the right, but not the obligation, to retain such information in By Hanna Kekäläinen's databases and in addition to other information about your current or previous site visit for a reasonable period not exceeding regulations or restrictions, dispute resolution, troubleshooting and By Hanna Kekäläinen's legal rights and this statement. for the implementation of the conditions.

 

Descriptions of data processing

 

 


1.Newsletter The subscriber of the monthly letter agrees to send the letter to the e-mail address provided by him. The subscriber gives By Hanna Kekäläinen its own name (or nickname) and e-mail address for this purpose. The order can be placed directly from By Hanna Kekäläinen's website www.hannakekalainen.com or www.treeoflife.fi, in which case the information provided by the customer is stored directly in the Wix.com website service provider's application in the customer address book under By Hanna Kekäläinen's login IDs. If the customer subscribes to the newsletter in person, this information will be entered in the above-mentioned address book by Hanna Kekäläinen. Information given on paper at trade fairs or other events is also entered manually in the relevant address book by the above-mentioned persons. After this recording, the original paper contacts are destroyed by destroying them. The contact information provided for the newsletter will not be used for any other purpose.   The backups are in electronic form on the address list in the OneDrive cloud service behind two passwords and on the By Hanna Kekäläinen work machine behind two passwords.   You can see your information by sending an e-mail to byhannakekalainen@gmail.com and we will send a screenshot of the requester's information view from the customer address book information.   At the customer's request, the data is completely deleted from the customer address book in the Wix application. The data is also deleted from the list in the One Drive cloud service, and the paper backup is destroyed and a new, updated list is printed in which the customer data is no longer visible.

 

2. .Electronic message By Hanna Kekäläinen's website www.hannakekalainen.com or www.treeoflife.fi

The message sent from the website arrives at the e-mail address byhannakekalainen@gmail.com. Only Hanna Kekäläinen can read this e-mail. The message shows the contact information stored by the customer. This information will remain visible on the e-mail server (gmail.com) and on the Wix homepage server By Hanna Kekäläinen in the inbox behind the login on the two above-mentioned websites. The customer can request the deletion of their data and in this case the messages will be permanently deleted.

 

3.Registration for courses and events

When registering for the courses, the name and contact information are phone number, e-mail address and home address. The telephone number is necessary in order to quickly notify the participant of any sudden changes, such as the cancellation of a course or other change. An e-mail address is requested so that any additional information, materials, course certificates and any other information related to the course can be provided to the participant. The home address is optional, but necessary if the participant wants a paper invoice or certificate of participation or other material by letter mail.

The information of the participants in the courses is only available to the party organizing the course, ie By Hanna Kekäläinen and any other trainer. The information is in electronic form on the list of participants in the OneDrive cloud service and given to the trainer. The list of participants will be sent to the trainer by e-mail or in hard copy. The instructor is obliged to dispose of the data at the end of the course or at the latest when all materials have been submitted and payments made.

Contact information will be maintained for the duration of the course and until all material related to the course has been delivered and payments have been processed.

If a participant wishes to subscribe to By Hanna Kekäläinen's newsletter, her information will be processed as in section 1 of the newsletter.

Otherwise, the participant information will be removed from all listings except the accounts. If the customer requests that the information be deleted from the accounting annexes as well, the customer's name and other information will be replaced with the notation “Participant, has requested his or her information to be deleted”. The contact information provided by the client participating in the course will not be used for any other purpose.

 

4. Appointment

Appointment electronically: the customer provides their name, e-mail address and telephone number. In this way, the reserved time and service can be confirmed for him and any changes can be notified. The information is displayed in the electronic appointment application on the Wix home page server and in the synchronized Google Drive calendar. At the customer's request, all data will be deleted once the service has taken place and payments have been processed.

Appointment in person: The customer's name will be entered in the google calendar (name and telephone number, other information if agreed separately). The information can be transferred to the accounts for the name and service, which the customer can deny, in which case the income is entered in the accounts by naming the service performed and “Customer, does not want their information visible”.

 

5. Payment

The receipt written for the cash payment will only show the customer's name. When paying with IZettle's payment terminal, the receipt will be delivered by text message or e-mail, according to the customer's choice. The information provided will remain on the payment service provider's server, but will not otherwise be in any registers. IZettle reports print the amount paid, the service and the payer's name.

 

Disclosure of information when required by law

If By Hanna Kekäläinen is compelled by law, court order or other legal process to disclose your personal information to a court or third party, By Hanna Kekäläinen will attempt to notify you using the contact information you provided in advance. You hereby authorize By Hanna Kekäläinen to disclose your personal information for the purposes mentioned in the Personal Information section above, such as in connection with an investigation of an infringement of intellectual property rights or other illegal activities or activities that may hold By Hanna Kekäläinen legally liable.

 

Protection

By Hanna Kekäläinen has invested in financially reasonable measures aimed at preventing the unauthorized or improper use of personal information sent to By Hanna Kekäläinen through the website.

 

Amendments to the opinion

By Hanna Kekäläinen may change this privacy statement or change, modify or deny access to the site or the information contained on the site at any time without prior notice. By Hanna Kekäläinen announces above the effective date of this version of this privacy statement. If By Hanna Kekäläinen makes changes to this site's privacy statement that change the processing or use of personally identifiable information you provide to By Hanna Kekäläinen on this site in a concrete and harmful manner, By Hanna Kekäläinen will post a notice of the change on this site.

 

Back to the top of the page

 

 

Privacy

Register description in accordance with section 10 of the Personal Data Act (523/1999).

 

Registrars

Tmi By Hanna Kekäläinen

business ID 3015429-7

Hagelstamintie 17L

01520 Vantaa

 

 

Name of the register

By Hanna Kekäläinen's customer register. The register consists of several sub-registers.

 

Purpose of the register

The purpose of the register is to maintain customer relations, maintain and develop the customer-trade relationship and use them for statistical purposes.

Personal data is used within the framework permitted and required by the Personal Data Act. The register will not be disclosed to third parties.

 

Name of the register

By Hanna Kekäläinen's customer register. The register consists of several sub-registers.

 

Purpose of the register

The purpose of the register is to maintain customer relations, maintain and develop the customer-trade relationship and use them for statistical purposes.

Personal data is used within the framework permitted and required by the Personal Data Act. The register will not be disclosed to third parties.

 

Information contained in the register

The customer register consists of several separate registers compiled according to the main purpose. Together, their customer data forms the data sets stored for the customer as follows:

 


1) Customer contact information and ordering information: first and last name, street address, postal code, post office, country, telephone number, e-mail address, date of birth, gender and personal identity number. In addition, the company's name and business ID from corporate, association and institutional customers. 2) Possible interests, financial background information and other additional customer-specific information reported by the customer. 3) Possible consent to send direct marketing to the customer. 4) Information on customer orders, deliveries and returns. 5) Tags required to log in to the service. 6) Information related to a potential loyalty program customer-specific information: membership level, purchase volume, points collected, used and available, customer's special wishes.

 

 

The personal data of the data subject will be destroyed at the request of the user. Information will be provided upon request for approximately one week, no later than one month upon request.

 

Regular sources of information

The contact and customer information of the register is obtained from the notifications made by the customer to the registrar during and during the customer relationship. A customer relationship is created when a customer signs up for a service, orders direct marketing, or makes a purchase.

 

For electronic direct marketing (e-mail and SMS marketing), the customer's consent is requested separately in accordance with the Personal Data Act.

 

Registry security

Access to the register requires access to By Hanna Kekäläinen's user IDs. The right of access is limited only to the information necessary for the performance of the person's work tasks and requires the use of personal user IDs. The customer register and the information system hardware that handles it are only available to designated persons. In the event of a fault, the data is regularly backed up. The devices are protected by anti-virus programs.

 

Confidentiality is binding on employees who process customer register information. The information is disclosed or disclosed to third parties only as a result of a statutory reporting obligation, such as at the customer's own request or at the authority's statutory request.

bottom of page